DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP GỐC POLYGLYCOL
Mã sản phẩm: 414020
Đăng ngày 07-03-2017 09:47:55 AM

CPL PG ISO-VG 220
Dầu bánh răng gốc Polyglycol (PG) phù hợp cho các hệ thống bánh răng công nghiệp, bao gồm cả bánh vít trục vít, vận hành trong điều kiện khắc nghiệt và phạm vi nhiệt độ làm việc rộng

DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP GỐC PAO
Mã sản phẩm: 422020
Đăng ngày 07-03-2017 09:45:03 AM

Đang cập nhật

DẦU MÁY NÉN KHÍ
Mã sản phẩm: 401020
Đăng ngày 06-03-2017 09:08:15 AM

EUROLUB COMPRESSOR VDL
ISO-VG 46, 68, 100, 150

DẦU MÁY NÉN KHÍ
 

DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP
Mã sản phẩm: 415020
Đăng ngày 06-03-2017 08:58:22 AM

EUROLUB  CLP
ISO-VG 100 ; 150 ; 220 ;320 ;460
DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP
ISO VG 100 ; ISO VG 150
ISO VG 220 ; ISO VG 320 ; ISO VG 460