HD 4CX PLUS SAE 20W-50
Mã sản phẩm: 363020
Đăng ngày 21-05-2021 11:04:19 AM

Là loại dầu động cơ chịu tải nặng sử dụng cho động cơ diesel và động cơ xăng. Với công thức đặc biệt kết hợp dầu gốc cao cấp và phụ gia tiên tiến đáp ứng tối đa các yêu cầu của các động cơ kể cả các động cơ hoạt động trong môi trường khắc nhiệt, tải trọng cao, hoặc hoạt động tại các cung đường đèo, dốc.

HD 4CX PLUS SAE 15W-40
Mã sản phẩm: 327020
Đăng ngày 21-05-2021 10:50:08 AM

Là loại dầu động cơ chịu tải nặng sử dụng cho động cơ diesel và động cơ xăng. Với công thức đặc biệt kết hợp dầu gốc cao cấp và phụ gia tiên tiến đáp ứng tối đa các yêu cầu của các động cơ kể cả các động cơ hoạt động trong môi trường khắc nhiệt, tải trọng cao, hoặc hoạt động tại các cung đường đèo, dốc.

ENGINE OIL HD SAE 20W-50
Mã sản phẩm: 326020
Đăng ngày 03-06-2019 05:00:57 PM

Là loại dầu động cơ sử dụng cho động cơ diesel và động xăng. Dựa trên công nghệ sản xuất tiên tiến hàng đầu thế giới kết hợp với dầu gốc cao cấp và phụ gia tiên tiến đáp ứng tối đa các yêu cầu của các động cơ.
 

DIESEL ENGINE OIL SAE 15w-40
Mã sản phẩm: 328020
Đăng ngày 03-01-2018 10:03:47 AM

Là loại dầu động cơ sử dụng cho động cơ diesel và động xăng. Dựa trên công nghệ sản xuất tiên tiến hàng đầu thế giới kết hợp với dầu gốc cao cấp và phụ gia tiên tiến đáp ứng tối đa các yêu cầu của các động cơ.

HD 5CX EXTRA SAE 15W-40
Mã sản phẩm: 228020
Đăng ngày 03-03-2017 04:19:41 PM

Là loại dầu động cơ đa cấp mới nhất sử dụng cho động cơ diesel và động cơ xăng. Với sự kết hợp của công nghệ đỉnh cao, phụ gia đặc biệt và dầu gốc thượng hạng. Đáp ứng tối đa các yêu cầu của các động cơ kể cả các động cơ hoạt động trong môi trường khắc nhiệt, tải trọng cao, hoặc hoạt động tại các cung đường đèo, dốc.