DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP GỐC POLYGLYCOL DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP GỐC POLYGLYCOL CPL PG ISO-VG 220
Dầu bánh răng gốc Polyglycol (PG) phù hợp cho các hệ thống bánh răng công nghiệp, bao gồm cả bánh vít trục vít, vận hành trong điều kiện khắc nghiệt và phạm vi nhiệt độ làm việc rộng
414020 Dầu công nghiệp Số lượng: 1 can

 • DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP GỐC POLYGLYCOL

 • EUROLUB CPL PG
 • Tiêu chuẩn

 • ISO-VG 220
 • Mô tả sản phẩm

 • CPL PG ISO-VG 220
  Dầu bánh răng gốc Polyglycol (PG) phù hợp cho các hệ thống bánh răng công nghiệp, bao gồm cả bánh vít trục vít, vận hành trong điều kiện khắc nghiệt và phạm vi nhiệt độ làm việc rộng


 • Đặc tính sản phẩm

 • CPL PG ISO-VG 220
  Dầu bánh răng gốc Polyglycol (PG) phù hợp cho các hệ thống bánh răng công nghiệp, bao gồm cả bánh vít trục vít, vận hành trong điều kiện khắc nghiệt và phạm vi nhiệt độ làm việc rộng
  Đang cập nhật