DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP GỐC PAO DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP GỐC PAO Đang cập nhật 422020 Dầu công nghiệp Số lượng: 1 can

  • DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP GỐC PAO

  • EUROLUB CPL HT
  • Tiêu chuẩn

  • ISO-VG 150 ; ISO VG 220
  • Mô tả sản phẩm

  • Đang cập nhật


  • Đặc tính sản phẩm

  • Đang cập nhật