NƯỚC RỬA KÍNH Ô TÔ NƯỚC RỬA KÍNH Ô TÔ Nước rửa kính cao cấp, giúp kính ô tô trở nên trong suốt , sáng . Sản phẩm có mùi thơm dễ chịu. 001955 Phụ gia chăm sóc xe Số lượng: 1

  • NƯỚC RỬA KÍNH Ô TÔ

  • EUROLUB WINDOW CLEANING CONCENTRETE KLAR SICHT
  • Tiêu chuẩn

  • Mô tả sản phẩm

  • Nước rửa kính cao cấp, giúp kính ô tô trở nên trong suốt , sáng . Sản phẩm có mùi thơm dễ chịu.


  • Đặc tính sản phẩm

  •   
    nước rửa kính