CLEANTEC DX 1G2 5W-30

CLEANTEC DX 1G2 5W-30

Là loại dầu động cơ cao cấp sử dụng cho các động cơ xăng hiện đại và động cơ xe tay ga 4 thì, yêu cầu khắt khe về chất lượng dầu nhờn. Được...

WIV ECO SAE 5W-30

WIV ECO SAE 5W-30

Là loại dầu động cơ cao cấp sử dụng cho các động cơ xăng yêu cầu khắt khe về chất lượng dầu nhờn, được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp cao...

CLEANTEC 5W-30

CLEANTEC 5W-30

Là loại dầu động cơ cao cấp sử dụng cho các động cơ xăng hiện đại và động cơ xe tay ga 4 thì, yêu cầu khắt khe về chất lượng dầu nhờn. Được...

MULTITEC 5W-30 (Ford)

MULTITEC 5W-30 (Ford)

Dầu động cơ tiết kiệm nhiên liệu, được khuyến nghị sử dụng cho động cơ xăng và diesel, có hoặc không có tăng áp, sử dụng cho xe con, xe khách và...